חני ענפי
כותבים באתר

חני ענפי שירותי חירום לבעלי חיים

חני ענפי, חברת חני – שירותי הצלה, לכידה, קבורה ושירותי חירום נוספים.
חני ענפי, הוכשר כמפקח בתחום בעלי החיים מטעם משרד הפנים. לחני ניסיון בעבודה
עם בעלי חיים מאז שנת 1981.
החברה של חני, מספק שירותי חירום שונים הנוגעים לבעלי חיים. […]